Na prírode nám záleží

Skutočná hra je vonku. Najlepšie bez starostí, v prírode, na čerstvom vzduchu. Už dávno však takéto bezstarostné prostredie nie je samozrejmosťou. Uvedomujeme si to aj my v ActiveKids, preto prispievame aj vlastnou troškou k zlepšeniu životného prostredia.

Na prírode nám záleží

Opraviť svet sa dá, začnite hneď. Spoločne s nami, s ActiveKids.